Szczecin


Herb
Info Województwo: zachodniopomorskie
Info Powiat: Szczecin
Info Liczba mieszkańców: 410 000
Info Kod pocztowy: 70-018 - 71-871
Info Tablice rejestracyjne: ZS

Ważne telefony i adresy
Artykuły Czytelników
Info 999 Pogotowie/Szpitale
Info 998 Straż Pożarna
Info 997 Policja
 

Spacer po Szczecinie
Ratusz Staromiejski
Ratusz Staromiejski Dzieje ratusza sięgają samych początków lokacyjnego miasta. Pierwszy ze znanych dokumentów na jego temat pochodzi z 1245 r. - książę Barnim I zezwolił wówczas mieszczanom na wzniesienie "theatrum" na rynku - tu mieścić się miała - obok sali sądowej i izby ławników - najbardziej prestiżowa hala, służąca kupcom szczecińskim. Serwis www

Zamek Książąt Pomorskich odbudowana ze zniszczeń wojennych historyczna siedziba książąt pomorskich stała się siedzibą instytucji administracyjnych i kulturalnych, m.in. instytucji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego na Pomorzu Zachodnim. Jej celem jest wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej w Szczecinie i województwie. Zamek Książąt Pomorskich jest instytucją kultury wpisaną do rejestru Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Serwis www
Zamek Ksišżšt Pomorskich

Bazylika Archikatedralna pw. œw. Jakuba
Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Kościół św. Jakuba został zbudowany w 1187 r. na terenie podgrodzia założonego przez kolonistów z Zachodu na obecnym Wzgórzu Katedralnym. Fundatorem kościoła był Beringer z Bambergu, osiadły w Szczecinie. Kościół uzyskał prawa przysługujące farom, tj. przywilej udzielania chrztu i pochówku. Serwis www

Historia miasta Szczecin
Szczecin
Dzieje miasta Szczecin sięgają przełomu VII i VIII stulecia. W tym to właśnie czasie na dzisiejszym wzgórzu zamkowym istniała osada słowiańska i gród obronny. Pod koniec X wieku Szczecin stał się posiadłością lenna księcia polskiego Mieszka I, a w 1005 roku Pomorzanie byli niezależnymi ludźmi. Kolejny raz Szczecin znalazł się w czasach Bolesława Krzywoustego. W tym też oto czasie były odprawiane misje chrystianizacyjne przez biskupa Otto z Bambergu. Okres zwierzchnictwa lennego Polski nad Pomorzem Zachodnim i Szczecinem trwał około 60 lat.
Nastepnie w latach 1184-1227 Szczecin i Pomorze były pod panowaniem duńskim. Wiek XII to okres, w którym rozpoczęły się pierwsze najazdy Niemców osiedlających się w pobliżu dzisiejszego Ratusza Staromiejskiego. W roku 1187 bogaty kupiec Beringer z Bambergu przekazał Niemcom kościół św. Jakuba. Ten oto moment w historii miasta Szczecin spowodował nagły napływ ludności niemieckiej, a co za tym idzie wzrost jej znaczenia. Rezultatem takiej sytuacji było szybkie powiększenie się gminy niemieckiej, która spowodowała zanik starego miasta słowiańskiego.
W 1243 Szczecin uzyskał prawa miejskie, a gród szczeciński został stałą siedzibą książęcą. Od tej pory dominująca rola polityczna na Pomorzy należała do Szczecina. W 1278 Szczecin został członkiem Hanzy. Ponadto w historii Pomorza bardzo ważną rolę odgrywała dynastia Gryfitów ponieważ przyczyniła się ona do utworzenia autonomicznego państwa pomorskiego, a jej przedstawiciele sprawowali rządy na Pomorzu ponad 500 lat. Księstwo Pomorskie było państwem buforowym pomiędzy Polską, Brandenburgią i Zakonem Krzyżackim. Ponadto Księstwo Pomorskie stanowiło lenno Rzeszy Niemieckiej. Przez długi okres czasu celem polityki prowadzonej przez władców Pomorza wobec państw średnich było utrzymanie autonomii. więcej>>

Katalog Szczecin
"); } else { echo("